W E L C O M E

Selamat Datang Di Keluarga Besar GKI San Francisco


worship


Kebaktian Minggu dan Sekolah Minggu Anak dimulai pukul 4 sore.

201 Eucalyptus Dr (@ 19th Ave)
San Francisco, CA 94132
415-685-5979faith


Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Aminfellowship